Firma Mielnicki – Konstrukcje została powołana do życia w październiku 2006r. Korzystając z dobrej koniunktury gospodarczej oraz z dużego ożywienia na rynku budowlanym od samego początku Firma prężnie działała na polu projektowym. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym początkowy okres działalności było uzyskanie dotacji inwestycyjnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
         Początkowo działalność Firmy obejmowała projektowanie konstrukcji dla różnego rodzaju obiektów zarówno przemysłowych jak i dla budownictwa mieszkaniowego, przy współpracy z biurami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz technologicznymi.
         W obecnej chwili zajmuję się prowadzeniem i nadzorowaniem robót budowlanych bezpośrednio na placu budowy. W zakresie oferowanych usług znajduje się kierowanie robotami oraz nadzory budowlane zarówno w zakresie konstrukcji i architektury jak i w wykonawstwie "pod klucz". Pełnione funkcje w budownictwie mogą być wykonywane dla Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy i Inwestora.
         Firma oferuje:
- uprawnienia budowlane do projektowania i prowadzenia robót bez ograniczeń
- fachową wiedzę techniczną i doświadczenie
- solidność i zaangażowanie w trakcie prowadzenia realizacji
- nadzory prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych, terminowości oraz zasad bezpieczeństwa
- elastyczność dotyczącą miejsca i czasu nadzorowanych bezpośrednio prac.